Bút mài thầy Ánh SH 037 êm trơn

150.000 VNĐ

Bút mài thầy Ánh SH 037 êm trơn có bề ngoài và chi tiết bên trong giống với Bút mài thầy Ánh SH 037 thanh đậm. Chỉ khác phần nhỏ chi tiết phần đầu ngòi viết hay còn gọi là ” Hạt gạo” không được mài vát.

Vì giữ được độ nguyên bản của ngòi viết nên khi viết nét chữ ra đều không tạo độ thanh đậm.

Ngòi viết trơn phù hợp khi viết các văn bản viết tay hay văn bản tốc ký cần sự nhanh và ngòi viết trơn.

Tư vấn