Bút mài thầy Ánh Sh 023 thanh đậm

45.000 VNĐ

Bút mài thầy Ánh SH 023 thanh đậm là bút máy ngòi mài thanh đậm. Được sử dụng trong luyện chữ đẹp với học sinh lớp 1, bắt đầu luyện chữ nét thanh đậm ở giữa học kỳ 2. Hoặc luyện chữ đẹp ngay từ đầu với học sinh đầu cấp khi bắt đầu quen mặt chữ viết.

Đây là mã bút được ưu tiên sử dụng vì những tính năng đặc biệt như: Bút thon nhẹ, dễ tạo thanh đậm cỡ chữ thường.
có 3 rãnh phần cầm bút tạo thói quen tốt cho người mới sử dụng bút máy.

Luyện cách cầm bút đúng với người bắt đầu luyện viết chữ đẹp. Yêu cầu việc cầm bút dúng là hết sức quan trọng.

Tư vấn