Vở luyện chữ đẹp mẫu nghiêng đường kẻ nghiêng

11.000 VNĐ

Vở luyện viết mẫu nghiêng đường kẻ nghiêng có nội dung chương trình khoa học.

Bài tập thiết kế từ bài 1 tới bài 12 với độ khó tăng dần. Bắt đầu từ những bài luyện viết các nét cơ bản cấu tạo nên chữ viết. Tiếp đó là luyện viết chữ thường, số đếm, chữ viết hoa kiểu nghiêng.

Các bài học về kĩ thuật viết chữ và luyện tập theo nhóm giúp hoàn chỉnh chữ viết thành các từ, cụm từ. Chép những đoạn thơ, đoạn văn với dung lượng dài từ 2 tới 5 câu. Giúp người mới luyện nắm hình dáng, tên gọi của nét chữ, cấu tạo chữ cái. Khoảng cách giữa các chữ, cách viết các chữ viết thường và dấu thanh, viết đúng quy trình tạo nét.

Tư vấn