Vở luyện chữ đẹp mẫu nghiêng đường kẻ đứng

11.000 VNĐ

Vở luyện chữ đẹp kiểu nghiêng đường kẻ đứng. Có phần chữ mẫu rõ ràng ở mỗi đầu dòng giúp học viên ở mọi lứa tuổi. Đều có thể quan sát và luyện tập theo.

Cùng với đó là những chữ mẫu mờ hơn, in chìm để tập tô.  Sau mỗi phần tập viết lại thêm từ 1 tới 2 bài luyện tập có dung lượng ngắn (từ 4-6 câu thơ hoặc trích đoạn) nhằm tái tạo kĩ năng.

Bài học cuối cùng cho phép học sinh sáng tạo những nét chữ mới tùy thuộc vào năng lực cũng như sở thích của mình.

Tư vấn