Bộ vở cẩm nang luyện chữ đẹp

44.000 VNĐ

Quyển 1 sẽ bao gồm 9 bài luyện từ cơ bản đến nâng cao về chữ viết trên đường kẻ và ô li đứng. Người luyện sẽ thực hành lần lượt từ viết các nét cơ bản ban đầu.Sau đó đến viết chữ thường, chữ hoa với nét viết nét thanh nét đậm. Nét nối, khoảng cách giữa các chữ viết và luyện về cách đặt thanh dấu hiệu quả. Từ những bài sau chúng ta sẽ trở nên thành thạo hơn và hoàn thiện kỹ năng trình bày một bài viết chữ đẹp hiệu quả. Tiếp đó sẽ là việc luyện chữ được chia ra làm các nhóm chữ có nét tương đồng. Như vậy tiến bộ về chữ viết sẽ được cải thiện một cách rõ rệt.

Về thiết kế cấu trúc nội dung, Vở luyện chữ đẹp quyển 2 có cấu trúc luyện tương đối giống quyền 1 ở phần đầu. Tuy nhiên, sau những bài luyện viết chữ nghiêng hiệu quả là những phần naangh cao giúp chuyển sang viết chữ hoa sáng tạo. Chữ sáng tạo ở dây được trình bày là chữ cơ bản với việc trang trí chữ viết sáng tạo phông chữ thư pháp. Việc lồng ghép khiến văn bản viết tay trở nên đẹp hơn.

Tư vấn