Bút mài thầy Ánh SH 037 Calligraphy S

180.000 VNĐ

Bút mài thầy Ánh SH 037 Calligraphy S là dòng bút ngòi lá tre tự tạo thanh đậm theo độ ấn tay của người viết.

Bút có ngòi giống với Bút mài thầy Ánh SH 040 Calligraphy S.

Với thiết kế dùng chung với bút mài thầy Ánh SH 037. Nhưng thuộc phiên bản viết chữ thường tạo thanh đậm nét chữ hoa sáng tạo.

Đây là dòng bút được nhiều giáo viên, học sinh lớp 3 trở lên. Những bạn trẻ sinh viên sư phạm thường chọn để luyện chữ đẹp đi thi viết chữ đẹp các cấp. Hay các cuộc thi viết chữ đẹp qua mạng bởi độ tạo thanh đậm tốt và vừa phải của nó.

Hết hàng

Tư vấn