Ngòi vàng mềm

6.000 VNĐ

Ngòi vàng mềm của bút mài thầy Ánh giống với 2 phiên bản ngòi mài sẵn thanh đậm theo thói quen của người viết. Đối với ngòi vàng mềm êm trơn. Khi viết nét chữ tạo được có nét đều, bút viết trơn, mực viết ra đều. Thường dùng khi viết văn bản viết tay hằng ngày. Hoặc văn bản tốc ký hay dùng với dòng bút ký cao cấp.

Ngòi vàng mềm với bút mài thầy Ánh thường thấy. Ở các mã bút mài thầy Ánh SH 039, SH 037 thường, SH 038, SH 040 thường. Với chiếc bút có độ nhẹ tay vừa phải. Thường dùng để viết bài thi chữ đẹp cấp tiểu học, là dòng ngòi được lựa chọn tốt. Dễ dàng tạo nét thanh nét đậm.

Tư vấn